Grenseløst - Kina

I denne utgaven av Grenseløst tar vi et nærmere blikk på Kina. I anledning Flyktninghjelpens Perspektiv debatt om Kina på Litteraturhuset får vi intervjuer med paneldeltakerne. Generalsekretær i Amnesty Jon Peder Egenæs og Wei Chen, som er seniorrådgiver i Lo, og som deltar i norske myndigheters menneskerettighetsdialogen overfor Kina. I tillegg til Elin Sæter, som er forsker ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, og seniorforsker Elling Tjønneland ved Chr Michelsens institutt, som er ekspert på Kinas engasjement i bistands- og utviklingsarbeid.

En fullpakket grenseløstsending for deg som vil ha svar på hvor Kina står i dag. Og ikke minst hvor Kina er på vei. Sendingen gikk på lufta 7. desember med programleder Olaf G. Alteren på Litteraturhuset.