Grenseløst - språk

Språk er mangfoldig og kommer i forskjellige typer innpakninger. Utallige varianter av ordlyder flyter inn i hverandre over hele planeten med varierende hell i forståelsen av det som blir sagt.

I Grenseløst denne tirsdagen er Arne Torp, professor i nordisk språkvitenskap, gjest i studio for å snakke om språk.

Sendingen gikk direkte på Radio Nova 28.sept.

I studio: programleder Olaf G. Alteren og tekniker Silje Nord.

Grenseløst - fred

Fred og fordragelighet. Harmoniens grenseløse stillhet. Vel stillhet er vel å trekke det litt langt. Men tolleranse og sameksistens. Åpenhet og ytringsfrihet.

Thorvald Stoltenberg er gjest i studio for å snakke om fred. Som blant annet tidligere utenriksminister, høykommisær for flyktninger, forsvarsminister, president i Røde Kors, fredsmekler og diplomat, har Stoltenberg en bakgrunn få kan måle seg med.

Kan fred være alt eller er det noe ingen ønsker? Er fred en patetisk tilstand som er like sannsynlig som at du skulle høre Bachs Air overalt? Hvis du trenger en fredelig nesestyver bør du få med deg denne utgaven av Grenseløst.

Sendingen gikk finklipt på lufta 21. sept. Intervjuer er Olaf G. Alteren.

Les saken om sendingen på Radio Novas nettside her

Grenseløst - evolusjon

Evolusjon har preget alt levende liv så lenge det har eksistert noe som kan kalles for natur. Zoolog Petter Bøckman er gjest i studio for å snakke om evolusjonens grenseløse muligheter.

Er vi mennesker en så stor suksess som det vi liker å tro? Mulig ... Det finnes vel knapt nok noe som er så utorutsigbart som evolusjon? Vel, kanskje familiemedlemmer, men dem er også en del av evolusjonen. Noen ganger skulle man vel tro at evolusjonen ikke fungerer etter hensikten? Svaret får du ideelt sett i denne utgaven av Grenseløst.

Sendingen gikk som direkteopptak på lufta 7.sept. Programleder er Olaf G. Alteren og tekniker er Marianne Myrhol.